امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

05/5 1401
دسته بندی: هواپیما

Karun Airlines B737-300 | EP-JIB | Status : Active


Registration :  EP-JIB
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  29327
Mode S :  732922
First Flight :  14/04/1998
Age :  24.11 Year
Previous Registration :   ZS-TGB
Delivery Date :   30/05/2022
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/08/24 By : heravi


Check EP-JIB Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-JIB Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-JIB هواپیمایی کارون :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-JIB در تاریخ 14/04/1998 انجام داد و اکنون 24.11 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 30/05/2022 برای هواپیمایی کارون درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1998-05-05 G-OFRA British Airways
2002-04-05 G-OFRA Go Fly
1905-02-27 G-OFRA EasyJet
2005-09-05 G-THOI Thomson Airways Stored 03/2009
2009-08-05 PR-WJN WebJet Ceased operations 24 nov 2012 as N293AG
2015-08-07 ZS-TGB Star Air Cargo
1905-03-09 ZS-TGB Mango
1905-03-11 ZS-TGB Royal Jordanian Airlines lsd from Star Air Cargo
2018-01-01 ZS-TGB Star Air Cargo Stored 04/2022
1905-03-16 EP-JIB Karun Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Ehsan BG

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.