امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/12 1400
دسته بندی: هواپیما

Sepehran Airlines B737-300 | EP-AOB | Status : Check


Registration :  EP-AOB
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  28669
Mode S :  7305E2
First Flight :  09/06/1997
Age :  25.9 Year
Previous Registration :   9H-LBI
Delivery Date :   10/07/2021
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/07/27 By : heravi


Check EP-AOB Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-AOB Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-AOB هواپیمایی سپهران :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-AOB در تاریخ 09/06/1997 انجام داد و اکنون 25.9 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 10/07/2021 برای هواپیمایی سپهران درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1997-06-24 SP-LMD LOTPolish Airlines leasedGECAS
1998-02-16 SP-LMD Olympic Airways
1998-05-29 SP-LMD LOTPolish Airlines
2005-03-15 SP-LMD Centralwings Ceasedoperations31-03-09asN669AN(AWAS)
2009-02-06 PZ-TCO Surinam Airways Stored11-2017
2017-01-11 9H-LBI Hyperion Aviation
2018-01-08 9H-LBI Wingsof Lebanon leasedfromHyperionAviation
2018-10-09 9H-LBI Hyperion Aviation Stored07-2019
2021-10-07 EP-AOB Sepehran Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Ehsan BG

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.