امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/12 1400
دسته بندی: هواپیما

Karun Airlines B737-300 | EP-NFB | Status : Stored


Registration :  EP-NFB
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  29244
Mode S :  742839
First Flight :  23/07/1998
Age :  24.7 Year
Previous Registration :   JY-JAY
Delivery Date :   28/07/2021
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/07/27 By : heravi


Check EP-NFB Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-NFB Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-NFB هواپیمایی کارون :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-NFB در تاریخ 23/07/1998 انجام داد و اکنون 24.7 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 28/07/2021 برای هواپیمایی کارون درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1998-08-13 N244SR Sunrock
1998-08-20 B-2976 Wuhan Airlines
2003-02-01 B-2976 China Airlines Stored04/2010asN244SJ
2010-07-29 JY-JAY Jordan Aviation lsdfromWfbn
2012-02-09 SU-KHO Alexandria Airlines
2015-05-28 JY-JAY Jordan Aviation Stored12/2016
1904-11-10 JY-JAY Iran Tour lsdfromJordanAviation
2017-04-25 JY-JAY Jordan Aviation
2017-09-17 JY-JAY Iran Tour lsdfromJordanAviation
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.