امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/12 1400
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air A300-603 | EP-MNH | Status : Active


Registration :  EP-MNH
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A300
Series :  603
ICAO code :  A306
MSN :  405
Mode S :  7335C8
Test Registration :  F-WWAP
First Flight :  03/02/1987
Age :  36.1 Year
Previous Registration :   D-AIAL
Delivery Date :   01/10/2010
Engines :  2x GE CF6-80C2A3

Last Update : 2021/12/04 By : heravi


Check EP-MNH Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MNH Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A300-603 EP-MNH هواپیمایی ماهان :

هواپیمای A300-603 با رجیستر EP-MNH در تاریخ 03/02/1987 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWAP انجام داد و اکنون 36.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/10/2010 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1987-04-18 D-AIAL Lufthansa StoredatHamburg07-05-03-Backinservice16-03-04-NamedStade-Stored05-2009
2010-10-25 EP-MNH Mahan Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - parsatvk

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.