امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

03/28 1399
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air A310-324 | EP-MEC | Status : Active


Registration :  EP-MEC
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A310
Series :  324
ICAO code :  A310
MSN :  574
Mode S :  
Test Registration :  F-WWCJ
First Flight :  20/03/1991
Age :  32 Year
Previous Registration :   EY-706 ,UK31001
Delivery Date :   01/04/2020
Engines :  Engines 2 x PW PW4156A

Last Update : 2022/05/06 By : Abbas


Check EP-MEC Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MEC Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A310-324 EP-MEC هواپیمایی ماهان :

هواپیمای A310-324 با رجیستر EP-MEC در تاریخ 20/03/1991 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWCJ انجام داد و اکنون 32 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/04/2020 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1991-07-10 HC-BRA Ecuatoriana
1905-01-10 F-OGQY Uzbekistan Airways
1997-07-09 UK31001 Uzbekistan Airways Stored 02/2013
2020-01-04 EP-TOA Toos Airline
1905-01-16 EP-MEC Mahan Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Abdullah A. Mughal

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.