امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

03/28 1399
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air A310-324 | EP-MED | Status : Active


Registration :  EP-MED
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A310
Series :  324
ICAO code :  A310
MSN :  706
Mode S :  
Test Registration :  F-WWCM
First Flight :  19/03/1998
Age :  25 Year
Previous Registration :   UK31003
Delivery Date :   02/11/2019
Engines :  Engines 2 x PW PW4156A

Last Update : 2020/08/21 By : heravi


Check EP-MED Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MED Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A310-324 EP-MED هواپیمایی ماهان :

هواپیمای A310-324 با رجیستر EP-MED در تاریخ 19/03/1998 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWCM انجام داد و اکنون 25 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 02/11/2019 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1991-07-10 HC-BRB Ecuatoriana
1993-02-07 F-OGQZ Uzbekistan Airways
1998-04-13 UK31002 Uzbekistan Airways Stored02-2013
1998-06-15 UK31003 Uzbekistan Airways Stored10-2013asEY-704 LastA310Built
2019-02-11 EY-704 Asia Lines Stored01-2020
2020-08-21 EP-MED Mahan Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Alireza Khodakarami

©Jetphotos - Alireza Khodakarami

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - Mohammad Rozve

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.