امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

03/28 1399
دسته بندی: هواپیما

Fly Persia B737-300 | EP-FPC | Status : Active


Registration :  EP-FPC
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  28558
Mode S :  731A03
First Flight :  09/04/1997
Age :  24.7 Year
Previous Registration :   PK-TXZ
Delivery Date :   01/01/2020
Engines :  Engines 2 x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2020/06/17


Check EP-FPC Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-FPC Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-FPC شرکت هواپیمایی Fly Persia :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-FPC در تاریخ 09/04/1997 انجام داد و اکنون 24.7 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/01/2020 برای Fly Persia درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mohammadreza Farhadi Aref

©Jetphotos - Ata Tavanaei

©Jetphotos - Hamed Ghorbani

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mehrad Watson - AirTeamImages

©Jetphotos - DARA ZARBAF

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.