امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

11/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air B747-422 | EP-MEE | Status : Active


Registration :  EP-MEE
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B747
Series :  422
ICAO code :  B744
MSN :  24383
Mode S :  A1313A
First Flight :  31/08/1990
Age :  32.6 Year
Previous Registration :   EK-74783
Delivery Date :   01/11/2008
Engines :  4 x PW PW4056

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-MEE Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MEE Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B747-422 EP-MEE هواپیمایی ماهان :

هواپیمای B747-422 با رجیستر EP-MEE در تاریخ 31/08/1990 انجام داد و اکنون 32.6 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/11/2008 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1990-09-19 N176UA United Airlines StoredatMarana08-08-05atAMS03-2006
2006-02-10 G-CEFE Blue Sky Regcancelled11-2006
2006-12-20 EK-74783 Blue Sky
2008-01-11 EP-MNA Mahan Air leasedfromBlueSky Stored01-2012
2022-03-22 EP-MEE Mahan Air Toenterinservice

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - p3cams

©Jetphotos - CostasBG

©Jetphotos - 5947

©Jetphotos - LoveAirbus340

©Jetphotos - 01055csn

©Jetphotos - CAF153

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.