امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

10/15 1398
دسته بندی: هواپیما

Iran Air A319-111 | EP-IEQ | Status : Active


Registration :  EP-IEQ
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A319
Series :  111
ICAO code :  A319
MSN :  1679
Mode S :  7324B1
Test Registration :  D-AVWI
First Flight :  05/02/2002
Age :  21.1 Year
Previous Registration :   EP-THD
Delivery Date :   01/12/2019
Engines :  2x CFMI CFM56-5B5/P

Last Update : 2022/03/23 By : heravi


Check EP-IEQ Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-IEQ Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A319-111 EP-IEQ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) :

هواپیمای A319-111 با رجیستر EP-IEQ در تاریخ 05/02/2002 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست D-AVWI انجام داد و اکنون 21.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/12/2019 برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
2002-02-26 B-2223 Zhejiang Airlines
2003-09-13 B-2223 Air China
2012-04-19 EI-ETO Rossiya Stored04-2016as9H-CET leasedfromCit+
2016-01-11 9H-CET Hyperion Aviation
2018-12-02 EY-557 Asia Lines
2019-02-25 EP-THD Tehran Air
2020-01-29 EP-IEQ Iran Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Jeremy Denton

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - Alireza Khodakarami

©Jetphotos - Mehrad Watson - AirTeamImages

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - nsxr_

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.