امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

05/11 1398
دسته بندی: هواپیما

Iran Air A320-211 | EP-IEF | Status : Active


Registration :  EP-IEF
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A320
Series :  211
ICAO code :  A320
MSN :  312
Mode S :  7324A6
Test Registration :  F-WWIS
First Flight :  05/03/1992
Age :  31 Year
Previous Registration :   EK-32312
Delivery Date :   01/08/2009

Last Update : 2021/12/04 By : heravi


Check EP-IEF Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-IEF Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A320-211 EP-IEF هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) :

هواپیمای A320-211 با رجیستر EP-IEF در تاریخ 05/03/1992 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWIS انجام داد و اکنون 31 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/08/2009 برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1992-12-05 EC-884 Iberia
1992-07-28 EC-FMN Iberia
2002-01-03 EC-ICV Iberia NamedCadiMoixero
2007-01-13 EC-ICV Clickair Stored02-2009
2009-02-28 EK32312 Vertir Airlines
2009-01-08 EP-IEF Iran Air Parkedsince05-2021
1992-12-05 EC-884 Iberia
1992-07-28 EC-FMN Iberia
2002-01-03 EC-ICV Iberia NamedCadiMoixero
2007-01-13 EC-ICV Clickair Stored02-2009
2009-02-28 EK32312 Vertir Airlines
2009-01-08 EP-IEF Iran Air Parkedsince05-2021

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Jonathan L

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.