امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air A300-603 | EP-MNG | Status : Check


Registration :  EP-MNG
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A300
Series :  603
ICAO code :  A306
MSN :  401
Mode S :  7335C7
Test Registration :  F-WWAO
First Flight :  02/02/1987
Age :  36.1 Year
Previous Registration :   D-AIAK
Delivery Date :   03/12/2010
Engines :  2x GE CF6-80C2A3

Last Update : 2021/05/28 By : heravi


Check EP-MNG Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MNG Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A300-603 EP-MNG هواپیمایی ماهان :

هواپیمای A300-603 با رجیستر EP-MNG در تاریخ 02/02/1987 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWAO انجام داد و اکنون 36.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 03/12/2010 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1987-02-04 D-AIAK Lufthansa StoredatHamburg07-05-03-backinservice04-2004-NamedKronberg-Taunus-Stored07-2009
2010-03-12 EP-MNG Mahan Air Parkedsince03-2021

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Alireza Ranjbari

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mehrad Watson - AirTeamImages

©Jetphotos - Mohammad Rozve

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.