امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-TAL53625McDonnellMD83199922.3ActiveATA
2EP-TAM53465McDonnellMD83199426.11ActiveATA
3EP-TAN53520McDonnellMD83199427.7ActiveATA
4EP-TAO53597McDonnellMD83199822.11ActiveATA
5EP-TAP53466McDonnellMD83199822.11ActiveATA
6EP-TAQ53488McDonnellMD83199625.8ActiveATA
7EP-TAR53198McDonnellMD83199130.8ActiveATA
8EP-TAS49986McDonnellMD83199130.8CheckATA
9EP-EMA145253EmbraerE145200021.8CheckATA
10EP-EMB145282EmbraerE145200021.5CheckATA
11EP-EMC145564EmbraerE145200219.1ActiveATA
12EP-TAG28997BoeingB735199823.9CheckATA
13EP-TAF25995BoeingB733199328.8ActiveATA
14EP-TAB362AirbusA320199229.2StoredATA
15EP-TAC405AirbusA320199328.1ActiveATA
16EP-TAD361AirbusA320199229.3CheckATA

Fleet Size = 16   |   Fleet average age = 25.6