امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 8   |   Fleet average age = 26.5

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PSA27599BoeingB752199626.9Stored*Fly Persia

Fleet Size = 1   |   Fleet average age = 26.9

Taban Air Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Taban Air TBN6276 OIAW OIII 01:00
Taban Air TBN6246 OIAW OIII 01:00
Taban Air TBN6262 OIBK OIII 01:30
Taban Air TBN6298 OIBK OIII 01:30
Taban Air TBN6266 OIBK OIII 01:30
Taban Air TBN6264 OIBK OIII 01:30
Taban Air TBN6309 OIII OIZC 02:00
Taban Air TBN6283 OIII OISS 01:05
Taban Air TBN6261 OIII OIBK 01:30
Taban Air TBN6328 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6342 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6304 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6258 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6256 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6293 OIII OIKQ 01:30
Taban Air TBN6227 OIII OIKQ 01:30
Taban Air TBN6297 OIII OIBK 01:30
Taban Air TBN6265 OIII OIBK 01:30
Taban Air TBN6275 OIII OIAW 01:00
Taban Air TBN6263 OIII OIBK 01:30
Taban Air TBN6326 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6281 OIII OISS 01:05
Taban Air TBN6224 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6222 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6245 OIII OIAW 01:00
Taban Air TBN6252 OIII OIMM 01:15
Taban Air TBN6303 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6341 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6257 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6327 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6223 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6255 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6221 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6329 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6251 OIMM OIII 01:15
Taban Air TBN6284 OISS OIII 01:05
Taban Air TBN6282 OISS OIII 01:05
Taban Air TBN6310 OIZC OIII 02:00