امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MEBE2319BritishRJ85199725.1ActiveMahan Air
2EP-MMSE2312BritishRJ85199725.2ActiveMahan Air
3EP-MEAE2309BritishRJ85199725.7ActiveMahan Air
4EP-MOQE2261BritishRJ85199527.1ActiveMahan Air
5EP-MOSE2347BritishRJ85199923.1CheckMahan Air
6EP-MORE2392BritishRJ85200121.2CheckMahan Air
7EP-MONE3358BritishRJ1H199923.4ActiveMahan Air
8EP-MOIE3362BritishRJ1H199923.2ActiveMahan Air
9EP-MOGE3343BritishRJ1H199923.9ActiveMahan Air
10EP-MEE24383BoeingB744199032.4ActiveMahan Air
11EP-MNB24363BoeingB744198933.6CheckMahan Air
12EP-MNE23480BoeingB743198637StoredMahan Air
13EP-MOEE3129BritishB463198933.8ActiveMahan Air
14EP-MOCE3158BritishB463199032.8CheckMahan Air
15EP-MOME3165BritishB463199032.8ActiveMahan Air
16EP-MOBE3212BritishB463199230.5CheckMahan Air
17EP-MMVE2079BritishB462198735.5ActiveMahan Air
18EP-MME371AirbusA346200121.7CheckMahan Air
19EP-MMG383AirbusA346200220.7StoredMahan Air
20EP-MMH391AirbusA346200220.4CheckMahan Air
21EP-MMQ449AirbusA346200220.1ActiveMahan Air
22EP-MMR615AirbusA346200418.2ActiveMahan Air
23EP-MMA56AirbusA343199329.4ActiveMahan Air
24EP-MMB20AirbusA343199428.1ActiveMahan Air
25EP-MMC282AirbusA343199923.7CheckMahan Air
26EP-MMD164AirbusA343199725.1ActiveMahan Air
27EP-MMT292AirbusA343199923.3GroundMahan Air
28EP-MED706AirbusA310199824.1ActiveMahan Air
29EP-MEC574AirbusA310199131.1ActiveMahan Air
30EP-MHO488AirbusA310198934StoredMahan Air
31EP-MMN524AirbusA310198933.4CheckMahan Air
32EP-MMJ526AirbusA310198933.3CheckMahan Air
33EP-MNF547AirbusA310199032.5ActiveMahan Air
34EP-MNX564AirbusA310199032.2CheckMahan Air
35EP-MNV567AirbusA310199132ActiveMahan Air
36EP-MNO595AirbusA310199131.4ActiveMahan Air
37EP-MNP620AirbusA310199131.2CheckMahan Air
38EP-MMP586AirbusA310199131.9ActiveMahan Air
39EP-MNJ380AirbusA306198636ActiveMahan Air
40EP-MNH405AirbusA306198735.11ActiveMahan Air
41EP-MMO838AirbusA306200220.4ActiveMahan Air
42EP-MNG401AirbusA306198735.11CheckMahan Air
43EP-MNL623AirbusA306199131.3ScrappedMahan Air
44EP-MNT546AirbusA306198933.2GroundMahan Air

Fleet Size = 44   |   Fleet average age = 28.5

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MNI408AirbusA306198735.11Check*Iran Airtour

Fleet Size = 1   |   Fleet average age = 35.1

Mahan Air Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Mahan Air IRM4521 OIAH OIII 01:30
Mahan Air IRM4587 OIAW OIII 01:10
Mahan Air IRM4563 OIAW OISS 01:05
Mahan Air IRM1097 OIAW OIII 01:10
Mahan Air IRM4565 OIAW OIBP 01:15
Mahan Air IRM1061 OIAW OIII 01:10
Mahan Air IRM4595 OIBK OIKK 01:15
Mahan Air IRM1042 OIBK OIII 01:35
Mahan Air IRM1012 OIBK OIII 01:35
Mahan Air IRM4566 OIBP OIFM 01:20
Mahan Air IRM1017 OIBP OIII 01:50
Mahan Air IRM4564 OIBP OIAW 01:15
Mahan Air IRM1019 OIBP OIII 01:50
Mahan Air IRM1015 OIBP OIMM 02:05
Mahan Air IRM4573 OICI OIII 01:20
Mahan Air IRM1007 OICK OIII 01:15
Mahan Air IRM1005 OICK OIII 01:15
Mahan Air IRM4560 OIFM OITT 01:40
Mahan Air IRM4532 OIFM OIII 01:10
Mahan Air IRM4567 OIFM OIBP 01:20
Mahan Air IRM4561 OIFM OIKK 01:10
Mahan Air IRM4581 OIFS OIII 01:15
Mahan Air IRM4543 OIFS OIII 01:15
Mahan Air IRM4586 OIII OIAW 01:10
Mahan Air IRM1095 OIII OIKB 01:45
Mahan Air IRM1081 OIII OIMM 01:25
Mahan Air IRM4527 OIII OIZI 01:50
Mahan Air IRM1085 OIII OIZB 02:00
Mahan Air IRM1016 OIII OIBP 01:55
Mahan Air IRM4575 OIII OIKJ 01:55
Mahan Air IRM4577 OIII OIKM 02:00
Mahan Air IRM4533 OIII OIFM 01:10
Mahan Air IRM4580 OIII OIFS 01:10
Mahan Air IRM1063 OIII OIKY 01:40
Mahan Air IRM1008 OIII OICK 01:15
Mahan Air IRM1051 OIII OIKK 01:40
Mahan Air IRM4520 OIII OIAH 01:30
Mahan Air IRM1096 OIII OIAW 01:10
Mahan Air IRM1033 OIII OIMM 01:30
Mahan Air IRM4569 OIII OIMN 01:15
Mahan Air IRM1029 OIII OIMT 01:30
Mahan Air IRM1089 OIII OISS 01:30
Mahan Air IRM4522 OIII OISY 01:20
Mahan Air IRM1079 OIII OIKK 01:30
Mahan Air IRM4572 OIII OICI 01:20
Mahan Air IRM1018 OIII OIBP 02:00
Mahan Air IRM1035 OIII OIMM 01:30
Mahan Air IRM1043 OIII OIBK 01:45
Mahan Air IRM1087 OIII OISS 01:30
Mahan Air IRM1026 OIII OITL 01:10
Mahan Air IRM1006 OIII OICK 01:15
Mahan Air IRM1073 OIII OIKY 01:45
Mahan Air IRM4542 OIII OIFS 01:10
Mahan Air IRM1049 OIII OIMB 01:40
Mahan Air IRM1055 OIII OIKK 01:40
Mahan Air IRM4593 OIII OIKB 01:45
Mahan Air IRM1013 OIII OIBK 01:45
Mahan Air IRM1060 OIII OIAW 01:10
Mahan Air IRM4529 OIII OISS 01:30
Mahan Air IRM1071 OIII OIZH 02:00
Mahan Air IRM1021 OIII OIYY 01:20
Mahan Air IRM1053 OIII OIKK 01:40
Mahan Air IRM1027 OITL OIII 01:10
Mahan Air IRM1094 OIKB OIII 01:45
Mahan Air IRM4592 OIKB OIII 01:45
Mahan Air IRM4574 OIKJ OIII 02:00
Mahan Air IRM1050 OIKK OIII 01:40
Mahan Air IRM4562 OIKK OISS 01:05
Mahan Air IRM1054 OIKK OIII 01:40
Mahan Air IRM1059 OIKK OIMM 01:25
Mahan Air IRM4594 OIKK OIBK 01:15
Mahan Air IRM1078 OIKK OIII 01:40
Mahan Air IRM1052 OIKK OIII 01:40
Mahan Air IRM4576 OIKM OIII 02:00
Mahan Air IRM1062 OIKY OIII 01:40
Mahan Air IRM1072 OIKY OIII 01:40
Mahan Air IRM1048 OIMB OIII 01:40
Mahan Air IRM1014 OIMM OIBP 02:00
Mahan Air IRM1032 OIMM OIII 01:30
Mahan Air IRM1058 OIMM OIKK 01:25
Mahan Air IRM1080 OIMM OIII 01:30
Mahan Air IRM1034 OIMM OIII 01:30
Mahan Air IRM4568 OIMN OIII 01:15
Mahan Air IRM1028 OIMT OIII 01:30
Mahan Air IRM1088 OISS OIII 01:20
Mahan Air IRM1086 OISS OIII 01:20
Mahan Air IRM4528 OISS OIII 01:20
Mahan Air IRM4523 OISY OIII 01:20
Mahan Air IRM1084 OIZB OIII 02:00
Mahan Air IRM4526 OIZI OIII 02:00
Mahan Air IRM1020 OIYY OIII 01:15
Mahan Air IRM1070 OIZH OIII 02:00