امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MEBE2319BritishRJ85199723.11ActiveMahan Air
2EP-MMSE2312BritishRJ85199724ActiveMahan Air
3EP-MEAE2309BritishRJ85199724.5ActiveMahan Air
4EP-MOSE2347BritishRJ85199922.8ActiveMahan Air
5EP-MORE2392BritishRJ85200120ActiveMahan Air
6EP-MONE3358BritishRJ1H199922.2ActiveMahan Air
7EP-MOIE3362BritishRJ1H199922CheckMahan Air
8EP-MOGE3343BritishRJ1H199922.7CheckMahan Air
9EP-MNA24383BoeingB744199031.3CheckMahan Air
10EP-MNB24363BoeingB744198932.4CheckMahan Air
11EP-MNE23480BoeingB743198635.11StoredMahan Air
12EP-MND23413BoeingB743198635.1StoredMahan Air
13EP-MOEE3129BritishB463198932.6CheckMahan Air
14EP-MOCE3158BritishB463199031.6ActiveMahan Air
15EP-MOME3165BritishB463199031.6CheckMahan Air
16EP-MOBE3212BritishB463199229.4CheckMahan Air
17EP-MMVE2079BritishB462198734.3CheckMahan Air
18EP-MMI416AirbusA346200219.1ActiveMahan Air
19EP-MME371AirbusA346200120.5ActiveMahan Air
20EP-MMF376AirbusA346200120.2GroundMahan Air
21EP-MMG383AirbusA346200219.5StoredMahan Air
22EP-MMH391AirbusA346200219.3CheckMahan Air
23EP-MMQ449AirbusA346200218.11ActiveMahan Air
24EP-MMR615AirbusA346200417ActiveMahan Air
25EP-MMA56AirbusA343199328.2CheckMahan Air
26EP-MMB20AirbusA343199426.11ActiveMahan Air
27EP-MMC282AirbusA343199922.5CheckMahan Air
28EP-MMD164AirbusA343199724.8ActiveMahan Air
29EP-MMT292AirbusA343199922.2GroundMahan Air
30EP-MED706AirbusA310199823.8ActiveMahan Air
31EP-TOA576AirbusA310199130.8CheckMahan Air
32EP-MHO488AirbusA310198932.1StoredMahan Air
33EP-MMN524AirbusA310198932.2ActiveMahan Air
34EP-MMJ526AirbusA310198932.1ActiveMahan Air
35EP-MNF547AirbusA310199031.3ActiveMahan Air
36EP-MNX564AirbusA310199031ActiveMahan Air
37EP-MNV567AirbusA310199130.1ActiveMahan Air
38EP-MNO595AirbusA310199130.3CheckMahan Air
39EP-MNP620AirbusA310199130CheckMahan Air
40EP-MMP586AirbusA310199130.8ActiveMahan Air
41EP-MMO838AirbusA306200219.3ActiveMahan Air
42EP-MNG401AirbusA306198734.1CheckMahan Air
43EP-MNL623AirbusA306199130.1ScrappedMahan Air
44EP-MNT546AirbusA306198932GroundMahan Air
45EP-MNJ380AirbusA300198634.11ActiveMahan Air
46EP-MNH405AirbusA300198734.9ActiveMahan Air

Fleet Size = 46   |   Fleet average age = 27.2

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MNI408AirbusA306198734.9Check*Iran Airtour
2EP-MDU608AirbusA306199130.7Active*Iran Airtour

Fleet Size = 2   |   Fleet average age = 32.8