امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/22 1398

Fly Persia Since Date : 2019
Fleet Size : 3 | Fleet Average Age : 25.4

Rate This Airline : +7

Active
ICAO CODE Callsign
PES Persia
B752
B733

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PSA27599BoeingB752199626.9Stored*Fly Persia
2EP-FPA29337BoeingB733199923.6CheckFly Persia
3EP-FPC28558BoeingB733199725.7CheckFly Persia

Fleet Size = 3   |   Fleet average age = 25.4

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره کرده است .

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOwner
1EP-PSA27599BoeingB752199626.9Stored*Taban Air

Fleet Size = 1   |   Fleet average age = 26.9