امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-FSK24826BoeingB735199131.11ActiveSepehran
2EP-FSA25066BoeingB735199428.1ActiveSepehran
3EP-FSB25218BoeingB735199131.7ActiveSepehran
4EP-FSF26537BoeingB735199230.1StoredSepehran
5EP-AOA29107BoeingB734199825.1CheckSepehran
6EP-NSP27085BoeingB734199230.3ActiveSepehran
7EP-AOB28669BoeingB733199725.9CheckSepehran
8EP-FSI29340BoeingB733199923.6ActiveSepehran

Fleet Size = 8   |   Fleet average age = 28.2

Sepehran Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Sepehran Airlines SHI4367 OIAA OIMM 02:00
Sepehran Airlines SHI4305 OIAW OIII 01:10
Sepehran Airlines SHI4329 OIAW OIII 01:10
Sepehran Airlines SHI4334 OIBK OIMM 01:55
Sepehran Airlines SHI4344 OIBK OIMM 01:55
Sepehran Airlines SHI4369 OICC OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4307 OIFM OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4317 OIGG OIKB 01:55
Sepehran Airlines SHI4327 OIGG OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4352 OIII OIKB 01:50
Sepehran Airlines SHI4303 OIII OISS 01:20
Sepehran Airlines SHI4304 OIII OIAW 01:10
Sepehran Airlines SHI4310 OIII OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4330 OIII OIKQ 01:50
Sepehran Airlines SHI4320 OIII OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4346 OIII OIYY 01:10
Sepehran Airlines SHI4348 OIII OITT 01:10
Sepehran Airlines SHI4350 OIII OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4309 OIII OISS 01:20
Sepehran Airlines SHI4332 OIII OIKB 01:50
Sepehran Airlines SHI4328 OIII OIAW 01:10
Sepehran Airlines SHI4340 OIII OIMM 01:30
Sepehran Airlines SHI4353 OIKB OIII 01:50
Sepehran Airlines SHI4362 OIKB OINZ 01:55
Sepehran Airlines SHI4316 OIKB OIGG 01:50
Sepehran Airlines SHI4342 OIKB OIMM 01:55
Sepehran Airlines SHI4333 OIKB OIII 01:50
Sepehran Airlines SHI4331 OIKQ OIII 01:50
Sepehran Airlines SHI4311 OIMM OIII 01:30
Sepehran Airlines SHI4343 OIMM OIKB 01:55
Sepehran Airlines SHI4335 OIMM OIBK 02:05
Sepehran Airlines SHI4356 OIMM OITT 02:00
Sepehran Airlines SHI4321 OIMM OIII 01:30
Sepehran Airlines SHI4324 OIMM OINZ 01:20
Sepehran Airlines SHI4345 OIMM OIBK 02:05
Sepehran Airlines SHI4326 OIMM OIGG 01:30
Sepehran Airlines SHI4341 OIMM OIII 01:30
Sepehran Airlines SHI4306 OIMM OIFM 01:30
Sepehran Airlines SHI4368 OIMM OICC 01:30
Sepehran Airlines SHI4314 OIMM OITL 02:00
Sepehran Airlines SHI4351 OIMM OIII 01:30
Sepehran Airlines SHI4366 OIMM OIAA 02:00
Sepehran Airlines SHI4338 OIMM OIAW 01:55
Sepehran Airlines SHI4363 OINZ OIKB 01:55
Sepehran Airlines SHI4325 OINZ OIMM 01:20
Sepehran Airlines SHI4302 OISS OIII 01:20
Sepehran Airlines SHI4308 OISS OIII 01:20
Sepehran Airlines SHI4315 OITL OIMM 02:00
Sepehran Airlines SHI4357 OITT OIMM 02:00
Sepehran Airlines SHI4349 OITT OIII 01:10
Sepehran Airlines SHI4347 OIYY OIII 01:10