امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-AJJ525AirbusA320199527.1CheckMeraj
2EP-AJH1353AirbusA320200022.1CheckMeraj
3EP-AJI1300AirbusA320200022.3ActiveMeraj
4EP-SSL1916AirbusA319200319.1ActiveMeraj
5EP-SSP2091AirbusA319200319ActiveMeraj
6EP-SIF762AirbusA306199527.1GroundMeraj
7EP-SIG750AirbusA306199527.9CheckMeraj

Fleet Size = 7   |   Fleet average age = 23.5

Meraj Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Meraj Airlines MRJ2852 OIBK OIMM 02:00
Meraj Airlines MRJ2819 OIBK OIII 01:45
Meraj Airlines MRJ2821 OIBK OIII 01:45
Meraj Airlines MRJ2817 OIBP OIII 01:30
Meraj Airlines MRJ2811 OIBP OIMM 02:00
Meraj Airlines MRJ2883 OIBP OITT 02:00
Meraj Airlines MRJ2843 OIBP OIII 01:30
Meraj Airlines MRJ2816 OIII OIBP 01:30
Meraj Airlines MRJ2814 OIII OIZC 02:15
Meraj Airlines MRJ2802 OIII OIMM 01:30
Meraj Airlines MRJ2825 OIII OITT 01:15
Meraj Airlines MRJ2842 OIII OIBP 01:30
Meraj Airlines MRJ2818 OIII OIBK 01:45
Meraj Airlines MRJ2820 OIII OIBK 01:45
Meraj Airlines MRJ2810 OIMM OIBP 02:00
Meraj Airlines MRJ2803 OIMM OIII 01:30
Meraj Airlines MRJ2853 OIMM OIBK 02:00
Meraj Airlines MRJ2882 OITT OIBP 02:00
Meraj Airlines MRJ2824 OITT OIII 01:10
Meraj Airlines MRJ2815 OIZC OIII 02:20