امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199230.4CheckCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199527.5CheckCaspian
3EP-CPX53463McDonnellMD83199428.6CheckCaspian
4EP-IBB727AirbusA306199429CheckIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199329.9CheckIran Air
6EP-IBS80AirbusA30B198042.11CheckIran Air
7EP-IEG2054AirbusA320200319.7CheckIran Air
8EP-ITA1386ATRAT7620176CheckIran Air
9EP-ITB1389ATRAT7620176CheckIran Air
10EP-ITC1390ATRAT7620175.6CheckIran Air
11EP-ITD1391ATRAT7620166CheckIran Air
12EP-ITE1424ATRAT7620175.5CheckIran Air
13EP-ITG1477ATRAT7620175.1CheckIran Air
14EP-ITI1489ATRAT7620184.1CheckIran Air
15EP-ITK1503ATRAT7620184.7CheckIran Air
16EP-ITL1504ATRAT7620184.8CheckIran Air
17EP-ITH1478ATRAT7620175.1CheckIran Air
18EP-IEP1654AirbusA319200221CheckIran Air
19EP-MNI408AirbusA306198735.11Check*Airtour
20EP-MDG53232McDonnellMD82199527.1CheckAirtour
21EP-TTA393AirbusA320199230.1Check*Airtour
22EP-MDN701AirbusA306199329.8CheckAirtour
23EP-MDM773AirbusA306199626.2CheckAirtour
24EP-ASQ11513FokkerF100199428.9CheckAseman
25EP-ASR11522FokkerF1002/1228.1CheckAseman
26EP-APG480AirbusA320199428.8CheckAseman
27EP-APJ376AirbusA320199230.3CheckAseman
28EP-API476AirbusA320199428.9CheckAseman
29EP-ATX573ATRAT75200022.1CheckAseman
30EP-ATU697ATRAT75200220.2CheckAseman
31EP-APP26464BoeingB734199230.6CheckAseman
32EP-NSM25169BoeingB734199230.11CheckAseman
33EP-APQ27083BoeingB734199230.1CheckAseman
34EP-AST11523FokkerF100199528CheckAseman
35EP-ATF11476FokkerF100199329.4CheckAseman
36EP-MME371AirbusA346200121.7CheckMahan Air
37EP-MNB24363BoeingB744198933.6CheckMahan Air
38EP-MNG401AirbusA306198735.11CheckMahan Air
39EP-MMN524AirbusA310198933.4CheckMahan Air
40EP-MMJ526AirbusA310198933.3CheckMahan Air
41EP-MNX564AirbusA310199032.2CheckMahan Air
42EP-MNP620AirbusA310199131.2CheckMahan Air
43EP-MMC282AirbusA343199923.7CheckMahan Air
44EP-MMH391AirbusA346200220.4CheckMahan Air
45EP-MOSE2347BritishRJ85199923.1CheckMahan Air
46EP-MORE2392BritishRJ85200121.2CheckMahan Air
47EP-MOCE3158BritishB463199032.8CheckMahan Air
48EP-MOBE3212BritishB463199230.5CheckMahan Air
49EP-CBA49502McDonnellMD82198834.9CheckChabahar
50EP-CBC49506McDonnellMD82198933.1CheckChabahar
51EP-SEC53231McDonnellMD82199527.1Check*Chabahar
52EP-SIJ27633BoeingB733199725.9CheckSaha
53EP-ZAC49949McDonnellMD83199131.4CheckZagros
54EP-ZAK49627McDonnellMD83198933.1CheckZagros
55EP-ZAM49483McDonnellMD82198636.4CheckZagros
56EP-ZAG49372McDonnellMD82198637CheckZagros
57EP-ZAF53119McDonnellMD82199329.7CheckZagros
58EP-ZAA49634McDonnellMD82198735.4CheckZagros
59EP-ZGB2055AirbusA321200319.4CheckZagros
60EP-ZGA1977AirbusA321200319.8CheckZagros
61EP-LCS2957AirbusA321200616.2CheckKish Air
62EP-LCT2965AirbusA321200616.1CheckKish Air
63EP-LCQ11492FokkerF100199527.1CheckKish Air
64EP-LCR11330FokkerF100199824.7CheckKish Air
65EP-LCO53150McDonnellMD83199131.11CheckKish Air
66EP-LCJ53221McDonnellMD82199428.1CheckKish Air
67EP-LCL53229McDonnellMD82199528CheckKish Air
68EP-AWZ11497FokkerF100199428.2CheckKarun
69EP-AJJ525AirbusA320199527.11CheckMeraj
70EP-SIG750AirbusA306199527.11CheckMeraj
71EP-AJH1353AirbusA320200022.3CheckMeraj
72EP-PUI145025EmbraerE145199725.4CheckPouya
73EP-PUJ145026EmbraerE145199725.4CheckPouya
74EP-FAB25171BoeingB742199131.2CheckFars Qeshm
75EP-FQI11475FokkerF100199329.1CheckQeshm Air
76EP-FQF11444FokkerF100199329.11CheckQeshm Air
77EP-FQZE3332BritishRJ1H199824.5CheckQeshm Air
78EP-FQH611AirbusA320199626.7CheckQeshm Air
79EP-FQO764AirbusA306199626.9CheckQeshm Air
80EP-FQN749AirbusA306199528CheckQeshm Air
81EP-AOA29107BoeingB734199824.11CheckSepehran
82EP-AOB28669BoeingB733199725.7CheckSepehran
83EP-TBB53549McDonnellMD88199725.8CheckTaban Air
84EP-TBC53550McDonnellMD88199725.7CheckTaban Air
85EP-TBH565AirbusA310199032.1CheckTaban Air
86EP-TBE53548McDonnellMD88199725.9CheckTaban Air
87EP-EMA145253EmbraerE145200022.9CheckATA
88EP-EMC145564EmbraerE145200220.11CheckATA
89EP-TAD361AirbusA320199230.4CheckATA
90EP-TAF25995BoeingB733199329.1CheckATA
91EP-TAG28997BoeingB735199824.11CheckATA
92EP-TAM53465McDonnellMD83199428.1CheckATA
93EP-TAS49986McDonnellMD83199131.1CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 93   |   Average Age = 25.5