امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAR26451BoeingB734199328.5CheckCaspian
2EP-CPU53223McDonnellMD83199427.8CheckCaspian
3EP-IFA7481AirbusA32120165CheckIran Air
4EP-IBA723AirbusA306199327.11CheckIran Air
5EP-IBB727AirbusA306199427.1CheckIran Air
6EP-IBD696AirbusA306199328.8CheckIran Air
7EP-IBK671AirbusA310199328.9CheckIran Air
8EP-IBS80AirbusA30B198041.9CheckIran Air
9EP-IEF312AirbusA320199229.8CheckIran Air
10EP-IEG2054AirbusA320200318.5CheckIran Air
11EP-IDF11298FokkerF100199031CheckIran Air
12EP-ITB1389ATRAT7620174.1CheckIran Air
13EP-ITD1391ATRAT7620164.11CheckIran Air
14EP-ITK1503ATRAT7620183.5CheckIran Air
15EP-ITL1504ATRAT7620183.6CheckIran Air
16EP-MDK636AirbusA310199229.1CheckAirtour
17EP-MNI408AirbusA306198734.9Check*Airtour
18EP-TTA393AirbusA320199228.11Check*Airtour
19EP-MDN701AirbusA306199328.6CheckAirtour
20EP-ASQ11513FokkerF100199427.7CheckAseman
21EP-APG0480AirbusA320199427.6CheckAseman
22EP-APJ376AirbusA320199229.1CheckAseman
23EP-API376AirbusA320199427.7CheckAseman
24EP-ATZ0398ATRAT73199327.11CheckAseman
25EP-ATX0573ATRAT75200020.11CheckAseman
26EP-ATU0697ATRAT75200219CheckAseman
27EP-APO26443BoeingB734199229.7CheckAseman
28EP-NSM25169BoeingB734199229.9CheckAseman
29EP-ATF11476FokkerF100199328.2CheckAseman
30EP-MNA24383BoeingB744199031.3CheckMahan Air
31EP-TOA576AirbusA310199130.8CheckMahan Air
32EP-MNB24363BoeingB744198932.4CheckMahan Air
33EP-MNG401AirbusA306198734.1CheckMahan Air
34EP-MNO595AirbusA310199130.3CheckMahan Air
35EP-MNP620AirbusA310199130CheckMahan Air
36EP-MMA56AirbusA343199328.2CheckMahan Air
37EP-MMC282AirbusA343199922.5CheckMahan Air
38EP-MMH391AirbusA346200219.3CheckMahan Air
39EP-MMVE2079BritishB462198734.3CheckMahan Air
40EP-MOIE3362BritishRJ1H199922CheckMahan Air
41EP-MOEE3129BritishB463198932.6CheckMahan Air
42EP-MOME3165BritishB463199031.6CheckMahan Air
43EP-MOBE3212BritishB463199229.4CheckMahan Air
44EP-MOGE3343BritishRJ1H199922.7CheckMahan Air
45EP-CBD49510McDonnellMD82198932.9CheckChabahar
46EP-CBA49502McDonnellMD82198833.7CheckChabahar
47EP-CBI53187McDonnellMD83199526.3CheckChabahar
48EP-CBH53170McDonnellMD82199328.5CheckChabahar
49EP-CBC49506McDonnellMD82198932.8CheckChabahar
50EP-SII29056BoeingB733199724.3CheckSaha
51EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.8CheckZagros
52EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.2CheckZagros
53EP-ZAG49372McDonnellMD82198635.1CheckZagros
54EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.9CheckZagros
55EP-LCS2957AirbusA321200615CheckKish Air
56EP-LCQ11492FokkerF100199526.8CheckKish Air
57EP-LCM53226McDonnellMD82199427.5CheckKish Air
58EP-OIL20222FokkerF50199229.5CheckKarun
59EP-NFA11407FokkerF100199229.4CheckKarun
60EP-AJI1300AirbusA320200021.3CheckMeraj
61EP-SSP2091AirbusA319200318CheckMeraj
62EP-PUI145025EmbraerE145199724.2CheckPouya
63EP-FQJ11477FokkerF100199327.11CheckQeshm Air
64EP-FQF11444FokkerF100199328.9CheckQeshm Air
65EP-FQZE3332BritishRJ1H199823.3CheckQeshm Air
66EP-FQP607AirbusA320199625.5CheckQeshm Air
67EP-FQM603AirbusA306199130.1CheckQeshm Air
68EP-TBF53546McDonnellMD88199625.1CheckTaban Air
69EP-TBE53548McDonnellMD88199724.8CheckTaban Air
70EP-EMA145253EmbraerE145200021.8CheckATA
71EP-EMB145282EmbraerE145200021.5CheckATA
72EP-TAD361AirbusA320199229.3CheckATA
73EP-TAG28997BoeingB735199823.9CheckATA
74EP-TAS49986McDonnellMD83199130.8CheckATA
75EP-VAR28927BoeingB735199823.2CheckVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 75   |   Average Age = 26.2