امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/6 1398
دسته بندی: هواپیما

Kish Air A321-211 | EP-LCT | Status : Check


Registration :  EP-LCT
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A321
Series :  211
ICAO code :  A321
MSN :  2965
Mode S :  733075
Test Registration :  D-AVZE
First Flight :  01/12/2006
Age :  15.8 Year
Previous Registration :   UR-CPM
Delivery Date :   10/11/2016
Engines :  2x CFMI CFM56-5B3/P

Last Update : 2022/03/23 By : heravi


Check EP-LCT Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-LCT Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A321-211 EP-LCT هواپیمایی کیش :

هواپیمای A321-211 با رجیستر EP-LCT در تاریخ 01/12/2006 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست D-AVZE انجام داد و اکنون 15.8 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 10/11/2016 برای هواپیمایی کیش درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
2006-12-12 VP-BQT Aeroflot Stored08-2016 NamedIvanShishkin
2016-08-11 UR-CPM Dart
2016-10-11 UR-CPM Kish Air leasedfromDart Stored04-2018
2018-08-12 EP-LCT Kish Air Stored12-2018to08-2019

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Frolov Sergey

©Jetphotos - Frolov Sergey

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - martin hartoonian

©Jetphotos - DARA ZARBAF

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.