امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/6 1398
دسته بندی: هواپیما

Karun Airlines F100 | EP-AWZ | Status : Check


Registration :  EP-AWZ
Company :  Fokker
Aircraft Monitoring Group :  F100
ICAO code :  F100
MSN :  11497
Mode S :  7306FA
Test Registration :  PH-EZJ
First Flight :  11/11/1994
Age :  27.1 Year
Previous Registration :   EC-JJM
Delivery Date :   16/08/2017
Engines :  2x RR Tay 650-15

Last Update : 2022/08/24 By : heravi


Check EP-AWZ Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-AWZ Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای F100 EP-AWZ هواپیمایی کارون :

هواپیمای F100 با رجیستر EP-AWZ در تاریخ 11/11/1994 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست PH-EZJ انجام داد و اکنون 27.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 16/08/2017 برای هواپیمایی کارون درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1994-02-12 G-BVJC British Airways
2001-01-02 G-BVJC bmi Midland Stored10-2004
2005-06-14 EC-JJM Girjet
2005-06-24 EC-JJM Spanair leasedfromGirjet
2008-02-18 EC-JJM Girjet Ceasedoperations04-2008
2008-09-09 EP-AWZ Iranian Transport
2009-01-12 EP-AWZ Naft Lines Named:Ahwaz
2017-08-16 EP-AWZ Karun Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Jeremy Denton

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - Arash khojasteh

©Jetphotos - DARA ZARBAF

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.