امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/6 1398
دسته بندی: هواپیما

Iran Airtour MD80-83 | EP-MDF | Status : Active


Registration :  EP-MDF
Company :  McDonnell Douglas
Aircraft Monitoring Group :  MD80
Series :  83
ICAO code :  MD83
MSN :  53184
Mode S :  733486
First Flight :  01/07/1994
Age :  28.6 Year
Previous Registration :   UR-BHJ
Delivery Date :   05/09/2014
Engines :  2x PW JT8D-219

Last Update : 2020/08/20 By : heravi


Check EP-MDF Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MDF Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای MD80-83 EP-MDF هواپیمایی ایران ایرتور :

هواپیمای MD80-83 با رجیستر EP-MDF در تاریخ 01/07/1994 انجام داد و اکنون 28.6 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 05/09/2014 برای هواپیمایی ایران ایرتور درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1994-07-29 N878RA Reno Air
1999-08-31 N878RA American Airlines
2001-03-13 TC-FBG Free Airlines
2005-01-05 TC-AKL World Airways
2008-01-01 TC-AKL Ankair
2008-08-09 UR-BHJ Bukovyna Enterprise
2009-09-17 UR-BHJ Caspian Airlines leasedfromBukovynaAviationEnterprise
2014-05-09 EP-MDF Iran Tour Parkedsince12-2020

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Sina Atefi Pour

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.