امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/5 1398
دسته بندی: هواپیما

Caspian Airlines B737-500 | EP-KPA | Status : Active


Registration :  EP-KPA
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  500
ICAO code :  B735
MSN :  28919
Mode S :  732E01
First Flight :  08/06/1998
Age :  24.2 Year
Previous Registration :   UR-CPO
Delivery Date :   01/07/2019
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/07/27 By : heravi


Check EP-KPA Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-KPA Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-500 EP-KPA هواپیمایی کاسپین :

هواپیمای B737-500 با رجیستر EP-KPA در تاریخ 08/06/1998 انجام داد و اکنون 24.2 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/07/2019 برای هواپیمایی کاسپین درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1998-06-25 N18658 Continental Airlines Stored09-2008
2010-01-05 VP-BYQ Transaero Airlines Stored10-2015
2016-10-28 UR-CPO Dart
2016-12-27 UR-CPO Khors Aircompany
2017-01-04 UR-CPO Caspian Airlines leasedfromKhorsAir
2017-01-11 UR-CPO Khors Aircompany Stored04-2018
2019-04-06 EP-VAM Varesh Airlines
2019-01-07 EP-KPA Caspian Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Mohammadreza Farhadi Aref

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

©Jetphotos - DARA ZARBAF

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.