امروز: شنبه، 9 مرداد 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/5 1398
دسته بندی: هواپیما

Caspian Airlines B737-500 | EP-KPA | Status : Active


Registration :  EP-KPA
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  500
ICAO code :  B735
MSN :  28919
Mode S :  732E01
First Flight :  08/06/1998
Age :  23.1 Year
Previous Registration :   UR-CPO
Delivery Date :   01/07/2019
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2021/01/14 By : heravi


Check EP-KPA Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-KPA Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-500 EP-KPA شرکت هواپیمایی Caspian Airlines :

هواپیمای B737-500 با رجیستر EP-KPA در تاریخ 08/06/1998 انجام داد و اکنون 23.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/07/2019 برای Caspian Airlines درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.