امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

05/10 1398
دسته بندی: هواپیما

Iran Air A300-605 | EP-IBD | Status : Active


Registration :  EP-IBD
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A300
Series :  605
ICAO code :  A306
MSN :  696
Mode S :  732444
Test Registration :  F-WWAK
First Flight :  01/04/1993
Age :  29.4 Year
Previous Registration :   SX-BEL
Delivery Date :   01/03/2005

Last Update : 2022/07/27 By : heravi


Check EP-IBD Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-IBD Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A300-605 EP-IBD هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) :

هواپیمای A300-605 با رجیستر EP-IBD در تاریخ 01/04/1993 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWAK انجام داد و اکنون 29.4 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/03/2005 برای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1993-04-10 SX-BEL Olympic Airways
2003-12-12 SX-BEL Olympic Airlines
2005-03-18 EP-IBD Iran Air Parkedsince11-2020

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Lukas Baudach

©Jetphotos - Lukas Baudach

©Jetphotos - Cibulka Tomas

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Andreas van den Berg

©Jetphotos - Kim Vanvik

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.