امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/5 1398
دسته بندی: هواپیما

Caspian Airlines B737-400 | EP-CAR | Status : Active


Registration :  EP-CAR
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  400
ICAO code :  B734
MSN :  26451
Mode S :  730C32
First Flight :  21/06/1993
Age :  29.1 Year
Previous Registration :   T7-AWC
Delivery Date :   10/10/2015
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-CAR Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-CAR Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-400 EP-CAR هواپیمایی کاسپین :

هواپیمای B737-400 با رجیستر EP-CAR در تاریخ 21/06/1993 انجام داد و اکنون 29.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 10/10/2015 برای هواپیمایی کاسپین درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1993-07-26 9M-MMW Malaysia Airlines Stored06-2014
2015-10-10 EP-CAR Caspian Airlines Parkedsince11-2020

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Milan Cibulka

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.