امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/5 1398
دسته بندی: هواپیما

Caspian Airlines B737-400 | EP-CAQ | Status : Ground At : THR


Registration :  EP-CAQ
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  400
ICAO code :  B734
MSN :  26467
Mode S :  730C31
First Flight :  01/10/1992
Age :  29.1 Year
Previous Registration :   T7-AWA
Delivery Date :   01/02/2016
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2020/09/12 By : heravi


Check EP-CAQ Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-CAQ Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-400 EP-CAQ هواپیمایی کاسپین :

هواپیمای B737-400 با رجیستر EP-CAQ در تاریخ 01/10/1992 انجام داد و اکنون 29.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/02/2016 برای هواپیمایی کاسپین درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1992-10-16 9M-MMG Malaysia Airlines Stored06-2014
2014-05-09 YR-AWA Air Wings
2014-11-25 T7-AWA Caspian Airlines
2015-10-20 EP-CAQ Caspian Airlines
1992-10-16 9M-MMG Malaysia Airlines Stored06-2014
2014-05-09 YR-AWA Air Wings
2014-11-25 T7-AWA Caspian Airlines
2015-10-20 EP-CAQ Caspian Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Alireza Khodakarami

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - Farazmoradi

©Jetphotos - Erfan Kharrat

©Jetphotos - Mohammadreza Farhadi Aref

©Jetphotos - Mohammadreza Farhadi Aref

last seen on Radarbox.com

Date Of FlightCallsignORIGINDESTINATION
2018 Oct 7 IV34
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.