امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/5 1398
دسته بندی: هواپیما

ATA Airlines B737-300 | EP-TAF | Status : Active


Registration :  EP-TAF
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  25995
Mode S :  735026
First Flight :  24/03/1993
Age :  29.4 Year
Previous Registration :   YR-SKR
Delivery Date :   02/12/2015
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-TAF Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-TAF Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-TAF هواپیمایی آتا :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-TAF در تاریخ 24/03/1993 انجام داد و اکنون 29.4 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 02/12/2015 برای هواپیمایی آتا درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1993-07-04 N302DE Delta Lines
1994-08-18 EZ-A003 Turkmenistan Airlines Stored10-2014asYR-SKR
2015-12-22 EP-TAF ATAAirlines Iran

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - Mehrad Watson - AirTeamImages

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Arman Haliloglu

last seen on Radarbox.com

Date Of FlightCallsignORIGINDESTINATION
2022 Jan 29 IRZ173Unknow
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.