امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

05/26 1401
دسته بندی: هواپیما

Iran Aseman Airlines F100 | EP-ASR | Status : Check At : oiii


Registration :  EP-ASR
Company :  Fokker
Aircraft Monitoring Group :  F100
ICAO code :  F100
MSN :  11522
Mode S :  
Test Registration :  PH-EZP
First Flight :  1994/12/12
Age :  27.11 Year
Previous Registration :   HL7213
Delivery Date :   09/08/2004
Engines :  Engines 2 x RR Tay 650-15

Last Update : 2022/08/17 By : Abbas


Check EP-ASR Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-ASR Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای F100 EP-ASR هواپیمایی آسمان :

هواپیمای F100 با رجیستر EP-ASR در تاریخ 1994/12/12 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست PH-EZP انجام داد و اکنون 27.11 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 09/08/2004 برای هواپیمایی آسمان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Alireza Khodakarami

©Jetphotos - Jiwan Mir

©Jetphotos - MohammadReza Izadi

©Jetphotos - Mohammad Hossein Lavaf

©Jetphotos - Thomas Posch - VAP

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.