امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

05/5 1401
دسته بندی: هواپیما

Sepehran Airlines B737-400 | EP-NSP | Status : Active


Registration :  EP-NSP
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  400
ICAO code :  B734
MSN :  27085
Mode S :  
First Flight :  04/12/1992
Age :  29.1 Year
Previous Registration :   9M-SUB
Delivery Date :   26/06/2022
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/07/27


Check EP-NSP Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-NSP Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-400 EP-NSP هواپیمایی سپهران :

هواپیمای B737-400 با رجیستر EP-NSP در تاریخ 04/12/1992 انجام داد و اکنون 29.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 26/06/2022 برای هواپیمایی سپهران درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1905-03-18 9M-MML Malaysia Airlines
1999-01-03 9M-MML Angel Air
1999-01-12 9M-MML Malaysia Airlines Stored 06/2014
1999-01-13 9M-SUB Suasa Airlines
2022-01-06 EP-NSP Sepehran Airlines To enter in service

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ehsan BG

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.