امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

09/12 1400
دسته بندی: هواپیما

Meraj Airlines A320-212 | EP-AJJ | Status : Check


Registration :  EP-AJJ
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A320
Series :  212
ICAO code :  A320
MSN :  525
Mode S :  73054
First Flight :  01/02/1995
Age :  27.6 Year
Previous Registration :   YK-BAA
Delivery Date :   01/02/2021
Engines :  2x CFMI CFM56-5A3

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-AJJ Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-AJJ Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A320-212 EP-AJJ هواپیمایی معراج :

هواپیمای A320-212 با رجیستر EP-AJJ در تاریخ 01/02/1995 انجام داد و اکنون 27.6 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/02/2021 برای هواپیمایی معراج درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1995-03-15 F-GJVV Air Inter
1997-10-22 C-GTDB Sky Service
1999-04-30 C-GTDB Airtours International
1999-10-15 C-GTDB Sky Service Converted320-212
1904-09-16 C-GTDB Airtours International
1904-09-17 C-GTDB Sky Service
2001-04-30 C-GTDB Airtours International
1904-09-18 C-GTDB Sky Service
2002-02-01 C-GTDB My Airways
1904-09-19 C-GTDB Sky Service
2003-10-10 PH-VAD VBird Ceasedoperations08/10/04-retto[hidden]asN601LF
2005-01-15 D-AKNX Germanwings lsdfrom[hidden]-Stored01/2008
2008-02-01 EI-DXY Rossiya lsdfrom[hidden]
2015-03-31 UR-CNU Dart stored04/2015
2015-03-31 UR-CNU lsdfrom[hidden]
2015-04-26 UR-CNU Cham Airlines Stored10/2015
2015-04-26 UR-CNU lsdfromDart
1904-10-03 YK-BAA Cham Airlines
2020-06-27 EP-AJJ Meraj Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - egesanda

©Jetphotos - Turkay Oksuz

©Jetphotos - Ömür Sadikoglu

©Jetphotos - Alp AKBOSTANCI

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.