امروز: شنبه، 2 بهمن 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/12 1400
دسته بندی: هواپیما

Sepehran Airlines B737-300 | EP-AOB | Status : Active


Registration :  EP-AOB
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B737
MSN :  28669
Mode S :  7305E2
First Flight :  09/06/1997
Age :  24.7 Year
Previous Registration :   9H-LBI
Delivery Date :   10/07/2021
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2021/10/04


Check EP-AOB Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-AOB Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-AOB شرکت هواپیمایی Sepehran Airlines :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-AOB در تاریخ 09/06/1997 انجام داد و اکنون 24.7 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 10/07/2021 برای Sepehran Airlines درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Ehsan BG

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.