امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

03/28 1399
دسته بندی: هواپیما

Iran Aseman Airlines F100 | EP-ATC | Status : Stored


Registration :  EP-ATC
Company :  Fokker
Aircraft Monitoring Group :  F100
ICAO code :  F100
MSN :  11296
Mode S :  730683
Test Registration :  PH-TAC
First Flight :  13/09/1990
Age :  32 Year
Previous Registration :   F-GPXM
Delivery Date :   28/11/2010
Engines :  Engines 2 x RR Tay 650-15

Last Update : 2022/03/23 By : heravi


Check EP-ATC Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-ATC Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای F100 EP-ATC هواپیمایی آسمان :

هواپیمای F100 با رجیستر EP-ATC در تاریخ 13/09/1990 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست PH-TAC انجام داد و اکنون 32 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 28/11/2010 برای هواپیمایی آسمان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1993-12-11 F-OLGB Palair Macedonian
1996-12-20 PT-MQA TAM
2004-05-05 EI-DFC EUJet Ceasedoperations27jul05
2006-03-13 F-GPXM Regional CAE Stored09-2010
2010-11-28 EP-ATC Iran Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Jeremy Denton

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Mehdi Piltan

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.