امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

03/28 1399
دسته بندی: هواپیما

Sepehran Airlines B737-400 | EP-AOA | Status : Check


Registration :  EP-AOA
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  400
ICAO code :  B734
MSN :  29107
Mode S :  6010AC
First Flight :  05/02/1998
Age :  24.7 Year
Previous Registration :   TC-APD
Delivery Date :   11/06/2020
Engines :  Engines 2 x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-AOA Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-AOA Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-400 EP-AOA هواپیمایی سپهران :

هواپیمای B737-400 با رجیستر EP-AOA در تاریخ 05/02/1998 انجام داد و اکنون 24.7 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 11/06/2020 برای هواپیمایی سپهران درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1998-03-27 TC-APD Pegasus Airlines
1998-01-12 TC-APD Shaheen Air
1999-02-16 TC-APD Oman Air
1999-07-04 TC-APD Pegasus Airlines
1999-07-14 TC-APD Khalifa Airways
2003-01-03 TC-APD Pegasus Airlines
2004-01-11 TC-APD Atlas Jet
2005-11-03 TC-APD Pegasus Airlines
2013-01-11 EX-37402 Pegasus Asia
2015-08-24 EX-37402 Air Manas NamedAichurok
2020-01-04 EP-AOA Sepehran Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mehrad Watson - AirTeamImages

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Ata Tavanaei

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.