امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

03/28 1399
دسته بندی: هواپیما

Fly Persia B737-300 | EP-FPC | Status : Check


Registration :  EP-FPC
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  28558
Mode S :  731A03
First Flight :  09/04/1997
Age :  25.7 Year
Previous Registration :   PK-TXZ
Delivery Date :   01/01/2020
Engines :  Engines 2 x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/08/24 By : heravi


Check EP-FPC Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-FPC Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-FPC فلای پرشیا :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-FPC در تاریخ 09/04/1997 انجام داد و اکنون 25.7 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/01/2020 برای فلای پرشیا درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1997-04-26 G-OJTW British Airways leasedGECAS
2001-01-02 G-OJTW bmi Midland
2002-03-22 G-OJTW bmibaby aby rettoGECAS05-2005
2005-04-06 B-2614 Air China leasedfromGECAS-Stored06-2010asN542MS
2010-08-24 5N-VNJ Air Nigeria Stored08-2012asN282CS(GECAS)
2013-01-07 PK-TXZ Expressair leasedfromGecas
2020-01-01 EP-FPC Fly Persia

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Hamed Ghorbani

©Jetphotos - parsatvk

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Mohammad Rozve

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.