امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Qeshm Air A300-605R | EP-FQO | Status : Check


Registration :  EP-FQO
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A300
Series :  605R
ICAO code :  A306
MSN :  764
Mode S :  731A2F
Test Registration :  F-WWAJ
First Flight :  18/04/1996
Age :  26.3 Year
Previous Registration :   TC-OAO
Delivery Date :   18/05/2013
Engines :  2 x GE CF6-80C2A5

Last Update : 2022/07/27 By : heravi


Check EP-FQO Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-FQO Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A300-605R EP-FQO هواپیمایی قشم :

هواپیمای A300-605R با رجیستر EP-FQO در تاریخ 18/04/1996 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWAJ انجام داد و اکنون 26.3 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 18/05/2013 برای هواپیمایی قشم درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1996-08-07 D-AIAW Lufthansa StoredatMUC06-06-03untilsummer2004NamedWitten-StoredatBOD03-2005
2005-12-05 TC-OAO Onur Air
2007-11-26 TC-OAO Saudi Airlines leasedfromOnurAir
2008-01-23 TC-OAO Onur Air
2009-05-04 TC-OAO Saudi Airlines Sold03-2013leasedfromOnurAir
2013-05-18 EP-FQO Qeshm Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Taha Berat

©Jetphotos - Ömür Sadikoglu

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - Alp AKBOSTANCI

©Jetphotos - Mohammad Rozve

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.