امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Iran Aseman Airlines B737-4H6 | EP-APO | Status : Active


Registration :  EP-APO
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  4H6
ICAO code :  B734
MSN :  26443
Mode S :  73060F
First Flight :  14/04/1992
Age :  30.3 Year
Previous Registration :   T7-AWE
Delivery Date :   26/09/2015
Engines :  2 x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2022/03/23 By : heravi


Check EP-APO Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-APO Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-4H6 EP-APO هواپیمایی آسمان :

هواپیمای B737-4H6 با رجیستر EP-APO در تاریخ 14/04/1992 انجام داد و اکنون 30.3 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 26/09/2015 برای هواپیمایی آسمان درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1992-04-30 9M-MMA Malaysia Airlines Stored06-2014
2014-12-29 T7-AWE Aviate
2015-09-26 EP-APO Iran Airlines Parkedsince12-2020

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - vahid mahgoli

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - Erfan Kharrat

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - parsatvk

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.