امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Iran Aseman Airlines A340-311 | EP-APA | Status : Active


Registration :  EP-APA
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A340
Series :  311
ICAO code :  A343
MSN :  2
Mode S :  730601
Test Registration :  F-WWAS
First Flight :  03/02/1992
Age :  30.6 Year
Previous Registration :   G-VHOL
Delivery Date :   19/12/2011
Engines :  4 x CFMI CFM56-5C2

Last Update : 2022/05/06 By : Abbas


Check EP-APA Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-APA Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A340-311 EP-APA هواپیمایی آسمان :

هواپیمای A340-311 با رجیستر EP-APA در تاریخ 03/02/1992 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWAS انجام داد و اکنون 30.6 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 19/12/2011 برای هواپیمایی آسمان درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1992-03-02 F-WWAS Airbus Industrie 2ndProto
1997-05-30 G-VHOL Virgin Atlantic leasedGTMG-NamedJetstreamer Stored06-2011asM-YRGU
2011-12-19 EP-APA Iran Airlines leasedfromGmtHolding NamedPersianGulf

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Tomasz Kozakowski

©Jetphotos - Gerhard Walla

©Jetphotos - Taha Berat

©Jetphotos - Ogulcan Bingol

©Jetphotos - Arman Haliloglu

©Jetphotos - Alireza Khodakarami

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.