امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air BAE146-300 | EP-MOE | Status : Check


Registration :  EP-MOE
Company :  British Aerospace
Aircraft Monitoring Group :  BAE146
Series :  300
ICAO code :  B463
MSN :  E3129
Mode S :  734A85
Test Registration :  G5-129
First Flight :  24/05/1989
Age :  31.2 Year
Previous Registration :   UR-CJM
Delivery Date :   01/05/2012
Engines :  4x LY LF507-1H

Last Update : 2020/01/28 By : Abbas


Check EP-MOE Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MOE Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای BAE146-300 EP-MOE شرکت هواپیمایی Mahan Air :

هواپیمای BAE146-300 با رجیستر EP-MOE در تاریخ 24/05/1989 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست G5-129 انجام داد و اکنون 31.2 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/05/2012 برای Mahan Air درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.