امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air Avro-RJ100 | EP-MOI | Status : Active


Registration :  EP-MOI
Company :  British Aerospace
Aircraft Monitoring Group :  Avro
Series :  RJ100
ICAO code :  RJ1H
MSN :  E3362
Mode S :  7335E9
Test Registration :  G6-362
First Flight :  16/11/1999
Age :  22.1 Year
Previous Registration :   UR-CKG
Delivery Date :   01/02/2014
Engines :  4x LY LF507-1F

Last Update : 2022/03/23 By : heravi


Check EP-MOI Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MOI Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای Avro-RJ100 EP-MOI هواپیمایی ماهان :

هواپیمای Avro-RJ100 با رجیستر EP-MOI در تاریخ 16/11/1999 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست G6-362 انجام داد و اکنون 22.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/02/2014 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1999-12-14 SX-DVD Aegean Aviation
2001-10-28 SX-DVD Aegean Airlines
2011-01-05 SX-DMD Sky Wings
2012-11-30 UR-CKG Mahan Air
2014-01-02 EP-MOI Mahan Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - amin lakestani

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

©Jetphotos - Mohammadreza Farhadi Aref

©Jetphotos - Nariman Minusepehr

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.