امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air Avro-RJ85 | EP-MOR | Status : Check


Registration :  EP-MOR
Company :  British Aerospace
Aircraft Monitoring Group :  Avro
Series :  RJ85
ICAO code :  RJ85
MSN :  E2392
Mode S :  7335F2
Test Registration :  G6-392
First Flight :  20/11/2001
Age :  20.8 Year
Previous Registration :   OH-SAL
Delivery Date :   30/11/2015
Engines :  4x LY LF507-1F

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-MOR Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MOR Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای Avro-RJ85 EP-MOR هواپیمایی ماهان :

هواپیمای Avro-RJ85 با رجیستر EP-MOR در تاریخ 20/11/2001 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست G6-392 انجام داد و اکنون 20.8 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 30/11/2015 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
2001-11-29 OH-SAL Air Botnia leased
2003-07-11 OH-SAL Blue1 leasedfromBAESnamedOrivesi Stored10-2011
2012-05-19 SE-DJR Malmo Aviation Stored04-2014asG-CIFG leasedfromBaes
2015-11-30 EP-MOR Mahan Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - mohammadreza mousapor

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

©Jetphotos - Farazmoradi

©Jetphotos - Farazmoradi

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.