امروز: شنبه، 2 بهمن 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air A340-311 | EP-MMB | Status : Active


Registration :  EP-MMB
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A340
Series :  311
ICAO code :  A343
MSN :  20
Mode S :  7335A2
Test Registration :  F-WWJK
First Flight :  07/12/1994
Age :  27.1 Year
Previous Registration :   EX-34002
Delivery Date :   26/12/2012
Engines :  4x CFMI CFM56-5C2

Last Update : 2021/11/10 By : Abbas


Check EP-MMB Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MMB Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A340-311 EP-MMB شرکت هواپیمایی Mahan Air :

هواپیمای A340-311 با رجیستر EP-MMB در تاریخ 07/12/1994 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWJK انجام داد و اکنون 27.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 26/12/2012 برای Mahan Air درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Fang Xiaoyu

©Jetphotos - sebsmeister

©Jetphotos - sebsmeister

©Jetphotos - Owl City

©Jetphotos - Zhou Qiming

©Jetphotos - Shiori Daredemo Daisuki

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.