امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Mahan Air A310-304 | EP-MMJ | Status : Check


Registration :  EP-MMJ
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A310
Series :  304
ICAO code :  A310
MSN :  526
Mode S :  7335AA
Test Registration :  F-WWCC
First Flight :  05/10/1989
Age :  32.1 Year
Previous Registration :   JU-1010
Delivery Date :   01/12/2014
Engines :  2x GE CF6-80C2A2

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-MMJ Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-MMJ Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A310-304 EP-MMJ هواپیمایی ماهان :

هواپیمای A310-304 با رجیستر EP-MMJ در تاریخ 05/10/1989 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWCC انجام داد و اکنون 32.1 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/12/2014 برای هواپیمایی ماهان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
1990-03-30 D-AIDK Lufthansa
1993-12-02 D-AIDK Sabena
1993-02-22 D-AIDK Lufthansa
1998-09-06 F-OHPT MIATMongolian Airlines NamedChenggiskhaan
2008-05-23 JU-1010 MIATMongolian Airlines NamedChinggisKhan
2014-01-12 EP-MMJ Mahan Air

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - nsxr_

©Jetphotos - Bora Polater

©Jetphotos - Bora Polater

©Jetphotos - Firat Cimenli

©Jetphotos - Firat Cimenli

©Jetphotos - Akshay M

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.