امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Saha Airlines B737-300 | EP-SII | Status : Check


Registration :  EP-SII
Company :  Boeing
Aircraft Monitoring Group :  B737
Series :  300
ICAO code :  B733
MSN :  29056
Mode S :  734D29
First Flight :  22/08/1997
Age :  24.3 Year
Previous Registration :   EX-37014
Delivery Date :   01/11/2017
Engines :  2x CFMI CFM56-3C1

Last Update : 2021/10/04 By : heravi


Check EP-SII Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-SII Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای B737-300 EP-SII شرکت هواپیمایی Saha Airlines :

هواپیمای B737-300 با رجیستر EP-SII در تاریخ 22/08/1997 انجام داد و اکنون 24.3 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/11/2017 برای Saha Airlines درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

©Jetphotos - DARA ZARBAF

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.