امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Meraj Airlines A319-111 | EP-SSP | Status : Active


Registration :  EP-SSP
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A319
Series :  111
ICAO code :  A319
MSN :  2091
Mode S :  734E70
Test Registration :  D-AVWU
First Flight :  11/11/2003
Age :  18.8 Year
Previous Registration :   EP-THC
Delivery Date :   17/03/2019
Engines :  2x CFMI CFM56-5B5/3

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-SSP Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-SSP Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A319-111 EP-SSP هواپیمایی معراج :

هواپیمای A319-111 با رجیستر EP-SSP در تاریخ 11/11/2003 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست D-AVWU انجام داد و اکنون 18.8 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 17/03/2019 برای هواپیمایی معراج درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

Airplane History

date Registration operator remark
2003-08-12 VP-BDO Aeroflot Stored12-2015 NamedIgorStravinsky
2016-08-03 UR-COP Dart Stored12-2016
2017-03-19 EP-SAS Qeshm Air Stored05-2018 leasedfromKhorsAircompany
2019-02-26 EP-THC Tehran Air
2019-03-17 EP-SSP Meraj Airlines Parkedsince08-2021

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mehdi Piltan

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Mustafa Sandikci

©Jetphotos - Majid-Hasankhani

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Yigit Cicekci

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.