امروز: شنبه، 2 بهمن 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/8 1398
دسته بندی: هواپیما

Meraj Airlines A300-622 | EP-SIF | Status : Ground At : THR


Registration :  EP-SIF
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A300
Series :  622
ICAO code :  A306
MSN :  762
Mode S :  734D26
Test Registration :  F-WWAU
First Flight :  19/10/1995
Age :  26.3 Year
Previous Registration :   B-2327
Delivery Date :   01/11/2013
Engines :  2x PW PW4158

Last Update : 2019/10/20 By : Abbas


Check EP-SIF Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-SIF Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A300-622 EP-SIF شرکت هواپیمایی Meraj Airlines :

هواپیمای A300-622 با رجیستر EP-SIF در تاریخ 19/10/1995 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWAU انجام داد و اکنون 26.3 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 01/11/2013 برای Meraj Airlines درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : heravi

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Gian Pietro Bardizza

©Jetphotos - Lorenzo Giacobbo

©Jetphotos - Ahmet Akin Diler

©Jetphotos - OSDU

©Jetphotos - 42 dono

©Jetphotos - SlowhanD

last seen on Radarbox.com

Date Of FlightCallsignORIGINDESTINATION
2019 Apr 26 IJ4804
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.