امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/7 1398
دسته بندی: هواپیما

Zagros Airlines A320-211 | EP-ZAV | Status : Active


Registration :  EP-ZAV
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A320
Series :  211
ICAO code :  A320
MSN :  395
Mode S :  736836
Test Registration :  F-WWBJ
First Flight :  15/12/1992
Age :  29.7 Year
Previous Registration :   UR-CNO
Delivery Date :   18/04/2015
Engines :  2 x CFMI CFM56-5A1

Last Update : 2022/05/20 By : heravi


Check EP-ZAV Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-ZAV Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A320-211 EP-ZAV شرکت هواپیمایی زاگرس :

هواپیمای A320-211 با رجیستر EP-ZAV در تاریخ 15/12/1992 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWBJ انجام داد و اکنون 29.7 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 18/04/2015 برای شرکت هواپیمایی زاگرس درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1993-03-03 CS-TNE TAPAir Portugal
2000-03-21 CS-TNE Air Luxor
2002-01-06 CS-TNE Novair
2003-03-27 CS-TNE Air Luxor rettolessor-StoredatBOD31-12-03
2004-10-03 CS-TNE TAPAir Portugal leasedfromGATX-NamedSadeMiranda
2010-02-05 VH-YQC Strategic Airlines
2011-10-30 VH-YQC Air Australia Ceasedoperations17feb.2012asN268AT(africanholdingcoofamericainc)
2013-04-12 ZS-DJD Compagnie Aviation
2015-01-04 UR-CNO Dart Stored04-2015
2015-04-18 UR-CNO Zagros Airlines Stored09-2015
2015-01-12 EP-ZAV Zagros Airlines Stored08-2018to01-2020

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Ali Arsalani

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

©Jetphotos - Ehsan BG

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.