امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/7 1398
دسته بندی: هواپیما

Zagros Airlines A320-211 | EP-ZAP | Status : Check


Registration :  EP-ZAP
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A320
Series :  211
ICAO code :  A320
MSN :  311
Mode S :  736835
Test Registration :  F-WWIL
First Flight :  13/03/1992
Age :  30.4 Year
Previous Registration :   UR-CNJ
Delivery Date :   22/01/2015
Engines :  2 x CFMI CFM56-5A1

Last Update : 2022/07/27 By : heravi


Check EP-ZAP Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-ZAP Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A320-211 EP-ZAP شرکت هواپیمایی زاگرس :

هواپیمای A320-211 با رجیستر EP-ZAP در تاریخ 13/03/1992 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWIL انجام داد و اکنون 30.4 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 22/01/2015 برای شرکت هواپیمایی زاگرس درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1992-06-05 C-FKPO Air Canada Returned to lessor 01/03/07
2007-11-05 YL-LCE LAT Charter Airlines
2008-05-02 F-HDCE XL Airways France Back to lessor 10/2008
2009-07-03 YL-LCE Smart Lynx
2009-08-03 YL-LCE Travel Service
2010-01-03 YL-LCE Smart Lynx
2010-03-05 YL-LCE Travel Service lsd from SmartLynx
1904-12-28 YL-LCE Smart Lynx
1904-12-29 YL-LCE Small Airlines
1904-12-30 YL-LCE Smart Lynx
1904-12-31 YL-LCE Travel Service lsd from SmartLynx
2013-03-10 YL-LCE Smart Lynx
2014-07-03 YL-LCE Royal Maroc lsd from SmartLynx
1905-01-01 YL-LCE Travel Service lsd from SmartLynx
2014-07-10 YL-LCE Smart Lynx Stored 01/2015
1905-01-04 UR-CNJ Zagros Airlines lsd from Dart
1905-01-07 EP-ZAP Zagros Airlines

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Erfan Kharrat

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Alireza Karimaghaei

©Jetphotos - DARA ZARBAF

©Jetphotos - Sadra Mosalla

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.