امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/7 1398
دسته بندی: هواپیما

Zagros Airlines A320-211 | EP-ZAU | Status : Ground


Registration :  EP-ZAU
Company :  Airbus
Aircraft Monitoring Group :  A320
Series :  211
ICAO code :  A320
MSN :  426
Mode S :  736835
Test Registration :  F-WWBU
First Flight :  16/04/1993
Age :  29.3 Year
Previous Registration :   UR-CNK
Delivery Date :   12/07/2016
Engines :  2 x CFMI CFM56-5A1

Last Update : 2022/05/06 By : Abbas


Check EP-ZAU Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-ZAU Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای A320-211 EP-ZAU شرکت هواپیمایی زاگرس :

هواپیمای A320-211 با رجیستر EP-ZAU در تاریخ 16/04/1993 نخستین پرواز خود را با رجیستر تست F-WWBU انجام داد و اکنون 29.3 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 12/07/2016 برای شرکت هواپیمایی زاگرس درحال پرواز است .
مشاهده جستار احتصاصی این هواپیما
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1993-06-22 C-FNNA Air Canada rettolessor02-12-06
2007-12-03 EC-KBM Air Comet Stored11-2009-ReturnedtolessorasEI-ELK(VGSInvestments)
2010-11-06 4X-ABH Israir
2010-09-12 YL-LCH Smart Lynx
2011-10-04 YL-LCH Arkia
2011-10-28 YL-LCH Smart Lynx
2013-04-30 YL-LCH Thomas UK leasedfromSmartLynx
2013-04-11 YL-LCH Smart Lynx
2014-04-25 YL-LCH Corendon Air leasedfromSmartLynx
2014-10-18 YL-LCH Tailwind Airlines leasedfromSmartLynx
2015-10-03 UR-CNK Dart
2015-03-25 UR-CNK Zagros Airlines leasedfromDart
2016-04-21 UR-CNK Khors Aircompany
2016-12-07 EP-ZAU Zagros Airlines Stored07-2018

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Sadra Mosalla

©Jetphotos - Mehrad Watson - AirTeamImages

©Jetphotos - Farazmoradi

©Jetphotos - Ata Tavanaei

©Jetphotos - Ata Tavanaei

last seen on Radarbox.com

Date Of FlightCallsignORIGINDESTINATION
2018 Jul 26 ZV4008Abadan (ABD/OIAA)
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.