امروز: شنبه، 11 تیر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/7 1398
دسته بندی: هواپیما

Taban Air MD80-88 | EP-TBF | Status : Active


Registration :  EP-TBF
Company :  McDonnell Douglas
Aircraft Monitoring Group :  MD80
Series :  88
ICAO code :  MD88
MSN :  53546
Mode S :  735046
First Flight :  01/11/1996
Age :  25.8 Year
Previous Registration :   UR-CIX
Delivery Date :   07/05/2011
Engines :  2 x PW JT8D-219
Comment :  STANDBY FOR ENGINE

Last Update : 2022/03/23 By : heravi


Check EP-TBF Flights in FlightRadar24 Or RadarBox24
Visit EP-TBF Photos in Jet Photos Or
Airliners

شناسنامه هواپیمای MD80-88 EP-TBF هواپیمایی تابان :

هواپیمای MD80-88 با رجیستر EP-TBF در تاریخ 01/11/1996 انجام داد و اکنون 25.8 سال سن دارد؛ این پرنده از تاریخ 07/05/2011 برای هواپیمایی تابان درحال پرواز است .
تگ های مطلب :
Add By : Abbas

Airplane History

date Registration operator remark
1997-04-05 TC-ONM OnurAir
1998-07-11 TC-ONM AirAnatolia leased
1999-09-03 TC-ONM OnurAir
2003-07-03 TC-ONM Iberia
2005-03-18 TC-ONM OnurAir Stored04-2011
2011-06-04 UR-CIX BukovynaAviationEnterprise
2011-07-05 UR-CIX TabanAir leasedfromBukovynaAviationEnterprise
2014-04-02 EP-TBF TabanAir Stored04-2019to01-2020

last photos in JetPhotos.net

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

©Jetphotos - Mohammad Rozve

©Jetphotos - Mahyar Malakooti

©Jetphotos - Mohammad Ghasemi Rozve

©Jetphotos - Mohammad Ghasemi Rozve

©Jetphotos - Mohamadreza Zeinloo

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.