امروز: شنبه، 2 بهمن 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 11   |   Fleet average age = 25.9

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره کرده است .

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOwner
1EP-SEB49857McDonnellMD83199031.11Active*Sahand Air
2EP-SEC53231McDonnellMD82199526.1Ground*Sahand Air

Fleet Size = 2   |   Fleet average age = 28.6

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PSA27599BoeingB752199625.1Stored*Fly Persia

Fleet Size = 1   |   Fleet average age = 25.1