امروز: چهارشنبه، 25 تیر 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 10   |   Fleet average age = 24.9

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره کرده است .

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOwner
1EP-SEB49857McDonnellMD83199030.5Active*Sahand Air
2EP-SEC53231McDonnellMD82199525.4Ground*Sahand Air

Fleet Size = 2   |   Fleet average age = 28.0

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PSA27599BoeingB752199624.4Stored*Fly Persia

Fleet Size = 1   |   Fleet average age = 24.4