امروز: یکشنبه، 30 شهریور 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MEBE2319BritishRJ85199722.9StoredMahan Air
2EP-MMSE2312BritishRJ85199722.1StoredMahan Air
3EP-MEAE2309BritishRJ85199723.3StoredMahan Air
4EP-MOSE2347BritishRJ85199921.6ActiveMahan Air
5EP-MORE2392BritishRJ85200118.1ActiveMahan Air
6EP-MONE3358BritishRJ1H199921ActiveMahan Air
7EP-MOIE3362BritishRJ1H199920.1ActiveMahan Air
8EP-MOGE3343BritishRJ1H199921.5CheckMahan Air
9EP-MNA24383BoeingB744199030CheckMahan Air
10EP-MNB24363BoeingB744198931.2ActiveMahan Air
11EP-MND23413BoeingB743198634.7StoredMahan Air
12EP-MOEE3129BritishB463198931.3CheckMahan Air
13EP-MOCE3158BritishB463199030.4ActiveMahan Air
14EP-MOME3165BritishB463199030.4CheckMahan Air
15EP-MOBE3212BritishB463199228.1CheckMahan Air
16EP-MMVE2079BritishB462198733.1ActiveMahan Air
17EP-MMI416AirbusA346200217.11CheckMahan Air
18EP-MME371AirbusA346200119.3CheckMahan Air
19EP-MMF376AirbusA346200118.11CheckMahan Air
20EP-MMG383AirbusA346200218.3StoredMahan Air
21EP-MMH391AirbusA346200218ActiveMahan Air
22EP-MMQ449AirbusA346200217.9ActiveMahan Air
23EP-MMR615AirbusA346200415.9ActiveMahan Air
24EP-MMA56AirbusA343199327ActiveMahan Air
25EP-MMB20AirbusA343199425.9GroundMahan Air
26EP-MMC282AirbusA343199921.3ActiveMahan Air
27EP-MMD164AirbusA343199723.5CheckMahan Air
28EP-MMT292AirbusA343199920.11GroundMahan Air
29EP-MED706AirbusA310199822.6ActiveMahan Air
30EP-MHO488AirbusA310198931.8StoredMahan Air
31EP-MMN524AirbusA310198930.11ActiveMahan Air
32EP-MMJ526AirbusA310198930.11ActiveMahan Air
33EP-MNF547AirbusA310199030.1ActiveMahan Air
34EP-MNX564AirbusA310199029.9ActiveMahan Air
35EP-MNV567AirbusA310199129.8ActiveMahan Air
36EP-MNO595AirbusA310199129ActiveMahan Air
37EP-MNP620AirbusA310199128.1CheckMahan Air
38EP-MMP586AirbusA310199129.5ActiveMahan Air
39EP-MMO838AirbusA306200218CheckMahan Air
40EP-MNG401AirbusA306198733.7ActiveMahan Air
41EP-MNL623AirbusA306199128.1ScrappedMahan Air
42EP-MNT546AirbusA306198930.1GroundMahan Air
43EY-705576Airbus310199129.6CheckMahan Air

Fleet Size = 43   |   Fleet average age = 25.4

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MNI408AirbusA306198733.6Active*Iran Airtour
2EP-MDN701AirbusA306199327.4Active*Iran Airtour
3EP-MDM773AirbusA306199623.1Active*Iran Airtour
4EP-MNU608AirbusA306199129.5Active*Iran Airtour

Fleet Size = 4   |   Fleet average age = 28.4