امروز: چهارشنبه، 25 تیر 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EX-27008E2319BritishRJ85199722.7StoredMahan Air
2EX-27009E2312BritishRJ85199722.8StoredMahan Air
3EX-27010E2309BritishRJ85199723StoredMahan Air
4EP-MOSE2347BritishRJ85199921.4ActiveMahan Air
5EP-MORE2392BritishRJ85200118.7CheckMahan Air
6EP-MONE3358BritishRJ1H199920.1ActiveMahan Air
7EP-MOIE3362BritishRJ1H199920.7StoredMahan Air
8EP-MOGE3343BritishRJ1H199921.3CheckMahan Air
9EP-MNA24383BoeingB744199029.1CheckMahan Air
10EP-MNB24363BoeingB744198930.11ActiveMahan Air
11EP-MND23413BoeingB743198634.5StoredMahan Air
12EP-MOEE3129BritishB463198931.1CheckMahan Air
13EP-MOCE3158BritishB463199030.2ActiveMahan Air
14EP-MOME3165BritishB463199030.2ActiveMahan Air
15EP-MOBE3212BritishB463199227.11CheckMahan Air
16EP-MMVE2079BritishB462198732.11ActiveMahan Air
17EP-MMI416AirbusA346200217.9CheckMahan Air
18EP-MME371AirbusA346200119ActiveMahan Air
19EP-MMF376AirbusA346200118.9ActiveMahan Air
20EP-MMG383AirbusA346200218.1StoredMahan Air
21EP-MMH391AirbusA346200217.1ActiveMahan Air
22EP-MMQ449AirbusA346200217.7CheckMahan Air
23EP-MMR615AirbusA346200415.7ActiveMahan Air
24EP-MMA56AirbusA343199326.1ActiveMahan Air
25EP-MMB20AirbusA343199425.7CheckMahan Air
26EP-MMC282AirbusA343199921ActiveMahan Air
27EP-MMD164AirbusA343199723.3ActiveMahan Air
28EP-MMT292AirbusA343199920.9CheckMahan Air
29EY-704706AirbusA310199822.3CheckMahan Air
30EP-MHO488AirbusA310198931.6ActiveMahan Air
31EP-MMN524AirbusA310198930.9ActiveMahan Air
32EP-MMJ526AirbusA310198930.9CheckMahan Air
33EP-MNF547AirbusA310199029.11ActiveMahan Air
34EP-MNX564AirbusA310199029.7ActiveMahan Air
35EP-MNV567AirbusA310199129.6CheckMahan Air
36EP-MNO595AirbusA310199128.1ActiveMahan Air
37EP-MNP620AirbusA310199128.8ActiveMahan Air
38EP-MMP586AirbusA310199129.3ActiveMahan Air
39EP-MMO838AirbusA306200217.1ActiveMahan Air
40EP-MNG401AirbusA306198733.5ActiveMahan Air
41EP-MNL623AirbusA306199128.8ScrappedMahan Air
42EP-MNT546AirbusA306198930.8CheckMahan Air
43EY-705576Airbus310199129.3CheckMahan Air

Fleet Size = 43   |   Fleet average age = 25.3

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره داده است.

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-MNI408AirbusA306198733.4Active*Iran Airtour
2EP-MNN701AirbusA306199327.1Active*Iran Airtour
3EP-MNM773AirbusA306199623.8Active*Iran Airtour
4EP-MNU608AirbusA306199129.3Active*Iran Airtour

Fleet Size = 4   |   Fleet average age = 28.4